Artikel over Net4s datakwaliteit project gemeente Den Haag

In het vakblad Allicht is een artikel verschenen waarin het project van de gemeente Den Haag om de asseninformatie over hun openbare verlichting significant te verbeteren. Net4s heeft daar een belangrijke rol in gespeeld door enerzijds de slimme algoritmen en processen te definiëren, en daarnaast de regie over het datakwaliteitstraject  te voeren.

Lees Artikel Allicht 

Artikel over Net4s & Geodan dienst Data as a Service

In GIS Magazine 2015-2 is als afronding van een vierluik over het benutten van externe open data ingegaan op het Data as a Service concept dat Net4s in samenwerking met Geodan heeft ontwikkeld.

Zie publicatie pagina voor het artikel en de andere artikelen in het vierluik.

Zie ook Flyer over het DaaS concept. 

Net4s breidt uit met eerste medewerker!

Op 1 november is Ching Ip in dienst getreden bij Net4s.  Ching werkte al in het datakwaliteit-traject dat Net4s voor de gemeente Den Haag uitvoerde. In dat project is de data over het Openbare verlichtingen netwerk van de stad significant  verbeterd.  Ching heeft daarin uitvoerend meegewerkt in de voorbereiding, gegevensbewerking en nabewerking. Momenteel doet zij de kwaliteitscontrole en managementrapportage van de revisieverwerking die Net4s voor de gemeente Den Haag doet voor Openbare Verlichting.

Ching heeft Bedrijfseconomie aan de Haagse Hogeschool gestudeerd. Zij zal als consultant en projectleider actief zijn in het groeiend aantal projecten van Net4s, en daarnaast haar kennis over dataverbetertrajecten inzetten in de pre-sales fase.

Drieluik over Net4s visie op datakwaliteit gepubliceerd

In GIS Magazine zijn een drietal artikelen gepubliceerd die samen een drieluik vormen en de visie van Nets op datakwaliteit in combinatie, voor een deel in combinatie met GIS, weergeven.

1: De rol/mogelijkheden van GIS  binnen datakwaliteit verbetertrajecten

Lees artikel: Datakwaliteit verbeteren mbv GIS

 2: De aandacht voor datakwaliteit

.

Lees artikel: Aandacht voor Datakwaliteit

 3: Realiseren datakwaliteit

Lees artikel: Datakwaliteit definiëren

 Zie ook andere publicaties

 

 

Net4s op Spectrum Symposium

Net4s heeft zich 12 september gepresenteerd op het Spectrum Symposium. De visie van Net4s en de bijbehorende dienstverlening werd door de aanwezigen vanuit het OVL werkveld positief ontvangen. Daarbij trok met name de presentatie van de aanpak en (eerste) resultaten van de pilot data opwaarderen voor de OVL van de gemeente Den Haag veel aandacht.

Pilot data OVL opwaarderen gemeente Den Haag

Net4s voert in opdracht van de gemeente Den Haag een pilot uit om de data over de door de gemeente beheerde openbare verlichting op te waarderen. De gegevens over de OVL objecten is in meerdere bestanden opgeslagen en heeft belangrijke gebreken. Data ontbreekt, is beschikbaar van masten die er niet meer zijn, en/of staat verschillend geregistreerd in verschillende bestanden.

Door een combinatie van slimme automatisering, visuele checks op kantoor en waar nodig schouwen in het veld is Net4s er in een relatieve korte doorlooptijd in geslaagd de kwaliteit van de OVL data in het testgebied significant te verhogen. Van ongeveer 33% niet betrouwbare data valt nu minder dan 5% in die categorie.  Na de pilot zal de methodiek voor de gehele gemeente gehanteerd worden.

Nieuw artikel in GIS Magazine

In het 3e nummer van GIS Magazine van dit jaar heeft Net4s via Jan Roodzand een artikel gepubliceerd over de meerwaade van inhoudelijke kenis van een programma manager. Vanuit het blad toegespitst op GIS, maar het betoog past 1-op-1 op de bredere Net4s dienstverlening.  Lees artikel

Net4s ondersteunt TenneT

Net4s ondersteunt TenneT op verschillende fronten. Via Net4s is een expert ingezet voor de ondersteuning van TenneTs datakwaleitstraject. Jan Roodzand is inmiddels actief binnen de Duitse TenneT organisatie met de voorbereiding van het invoeren van GIS binnen die organisatie. Daarin komen zijn ervaringen vanuit eenzelfde traject bij TenneT Nederland uiteraard goed van pas.

Net4s nu ook formeel gestart.

Vrijdag 2 november is met de ondertekening van de statuten Net4s formeel gestart. Inmiddels zijn we al actief en aan de slag met een aantal opdrachten. In de komende dagen wordt de start social media (LinkedIn, Twitter) breder gedeeld.