Samenwerken partners

Om de asset data op orde te krijgen is een breed scala aan expertise nodig. Daarnaast veelal een aanzienlijke hoeveelheid capaciteit. Die expertise en capaciteit die niet door de organisatie en/of Net4s in is te vullen, leveren derden. Net4s beschikt daartoe over een uitgebreid netwerk van organisaties die als partner van Net4s hierin mee kunnen en willen werken.

Regierol

Net4s ondersteunt opdrachtgevers bij het betrekken van de aanvullende expertise en capaciteit. Daarbij kan de opdrachtgever afhankelijk van de specifieke situatie en wensen Net4s vragen deze dienstverlening (al dan niet transparant) te organiseren. Alternatief is een bemiddeling door Net4s waarbij de opdrachtgever zelf als opdrachtgever fungeert.

In beide gevallen zal Net4s de QA/QC (Kwaliteitsbewaking) invullen.

Expertise en Capaciteit

Net4s beschikt over een breed netwerk aan organisaties met specifieke kennis die voor de verschillende onderdelen van een asset data kwaliteitstraject aanvullende diensten kunnen verlenen. In onderstaande mind-map zijn de verschillende expertise gebieden die en rol kunnen spelen weergegeven. Per gebied kan Net4s één of meerdere organisaties vanuit die vakgebieden betrekken in haar dienstverlening.