Net4s op Spectrum Symposium

Net4s heeft zich 12 september gepresenteerd op het Spectrum Symposium. De visie van Net4s en de bijbehorende dienstverlening werd door de aanwezigen vanuit het OVL werkveld positief ontvangen. Daarbij trok met name de presentatie van de aanpak en (eerste) resultaten van de pilot data opwaarderen voor de OVL van de gemeente Den Haag veel aandacht.

Pilot data OVL opwaarderen gemeente Den Haag

Net4s voert in opdracht van de gemeente Den Haag een pilot uit om de data over de door de gemeente beheerde openbare verlichting op te waarderen. De gegevens over de OVL objecten is in meerdere bestanden opgeslagen en heeft belangrijke gebreken. Data ontbreekt, is beschikbaar van masten die er niet meer zijn, en/of staat verschillend geregistreerd in verschillende bestanden.

Door een combinatie van slimme automatisering, visuele checks op kantoor en waar nodig schouwen in het veld is Net4s er in een relatieve korte doorlooptijd in geslaagd de kwaliteit van de OVL data in het testgebied significant te verhogen. Van ongeveer 33% niet betrouwbare data valt nu minder dan 5% in die categorie.  Na de pilot zal de methodiek voor de gehele gemeente gehanteerd worden.