Strategische herpositionering Net4s

Na de eerste succesvolle 5 jaar van Net4s vindt momenteel een strategische overweging plaats waarin vanuit de bereikte positie in de markt gekeken wordt hoe de dienstverlening verder geoptimaliseerd en uitgebreid kan worden.
We kijken naar de al ingezette beweging van onze basis diensten, die we veelal als Advies en Regie hebben aangeduid, naar een verbreding waarin we klanten verdergaand ondersteunen. Concrete voorbeelden in dit kader zijn de trajecten op het gebied van datakwaliteitsverbetering, datamigraties en inrichten van de (geo)beheeromgevingen. In de verdere verbreding kijken we naar het verwerken van de (asset) data, zowel de traditionele ontwerp en revisieverwerking, als moderne inwinmethoden als laser scanning, grondradar, drones, foto-technologieën ed.  Ook aan de IT kant zullen we verdere kennis en capaciteit opbouwen om niet alleen te kunnen adviseren maar ook daadwerkelijk oplossingen te kunnen leveren.  Vanuit deze dataverwerking- en informatievoorziening-rol zijn we ook met partijen in gesprek om te komen tot een verdergaande ontzorging op het gebied van de asset informatievoorziening. Concreet kan dan zijn het ondersteunen van de eigen beheerorganisatie, maar ook het volledig uitbesteden van de dataverwerking en informatievoorziening.

In de komende periode zullen we de uitwerking van de plannen voor de nabije toekomst ook via deze site benoemen.

Dienstverlening

Lees verder in algemene flyer dienstverlening Net4s

Aankondiging Xchange4s productlijn

Als spin-off van de vele projecten die Net4s de laatste periode heeft uitgevoerd ter ondersteuning van de datauitwisseling tussen beheerders van complexe infrastructuren en hun ketenpartners, zijn een aantal producten ontstaan.  Onder de noemer Xchange4s zijn de volgende producten beschikbaar:

  • Xchange4s NLCS export voor gestructureerd aanleveren bestaande situatie en globaal plan van beheerder naar engineer/aannemer
  • Xchange4s NLCS import zorgt dat as-built data gestructureerd semi-automatisch in GIS komt
  • Xchange4s Migratie Manager ondersteunt de Net4s methodiek om (grootschalige) data migraties uit te voeren Migratie Mapper ondersteunt complexe mapping van de geo- en andersoortige databases
  • Xchange4s Data as a Service levert organisaties de relevante beschikbare externe data op maat zodat deze naadloos in de eigen processen passen

Xchange

 

 

 

Van Xchange4s NLCS Ex&Import  product is een flyer beschikbaar, lees verder…