Op het druk bezochte Esri Utility Event in de Jaarbeurs op 15 november 2018 heeft Dimitry Dekker vanuit Net4s een presentatie verzorgd over ons Xchange4s NLCS Ex&Import.  Hij schetste de context van de samenwerking tussen  de netbeheerder en de aannemer en het belang van een gestructureerde gegevensuitwisseling tussen beiden (en evt. externe ingenieursbureaus die ook vaak een rol in de keten hebben). Deze gegevensuitwisseling is relatief complex omdat het ook een overgang vanuit een GIS-omgeving naar een CAD-omgeving betreft.

Vanuit de ambitie van het werkveld om meer gestandaardiseerd te werken is het Net4s product gebaseerd op de NederLandse Cad Standaard. Daarmee kunnen de verschillende aannemers op een gelijke wijze werken voor een beheerder, en omgekeerd kunnen de aannemers op eenzelfde wijze werken voor verschillende net/infra beheerders.

Dimitry heeft de presentatie ondersteund met een live demo waarin hij de (Esri) GIS omgeving van de beheerder, de NLCS gebaseerde CAD omgeving van een aannemer en de uitwisseling van informatie kon (aan)tonen.  De aanpassingen in het CAD bestand na de export, kwamen probleemloos terug en konden direct in de beheerder GIS omgeving ingelezen worden!  Naar aanleiding van de presentatie zijn verschillende contacten met geinteresseerde organisaties aanwezig op het evenement  gelegd.

Hier kan de presentatie van Dimitry ingezien worden:

Esri Util 2018