Ondersteuning BIM-Loket traject: digitale ketensamenwerking netbeheer

Nets4 werkt samen met andere partijen met het BIM-Loket mee aan een traject dat, via het optimaliseren en goede gebruiken van standaarden, de informatie-uitwisseling in de ketensamenwerking van netbeheerders wil optimaliseren.  Onderstaande algemene aankondiging daarvan komt in de BIM-Loket nieuwsbrief van november:

Versnellingsproject standaardisatie digitale ketensamenwerking netbeheer

Nederland staat voor grote opgaven op gebied van ondergrondse infrastructuur. Een combinatie van vervangingsopgaven in de boven- en ondergrond, de energietransitie, klimaatadaptatie en 5G zorgen voor een complexe puzzel. Deze opgaven worden verder bemoeilijkt door beperkte ruimte in de ondergrond, beperkte uitvoeringscapaciteit en een groot aantal betrokken partijen. Dit niveau van complexiteit vraagt om ketensamenwerking, waarbij de onderlinge communicatie en uitwisseling van gegevens van groot belang is. Door te werken met afgesproken normen en standaarden kunnen we uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid van informatie bereiken.

Er worden al stappen genomen om tot een goede manier van digitale samenwerking te komen. Denk hierbij aan het Programma Integrale Ketensamenwerking in de Ondergrond (PIKO) en het programma Samenwerken in de Ondergrond (SidO). Deze programma’s bevorderen de samenwerking tussen partijen in de ondergrond.

Het BIM Loket, samen met de stichting Mijn Aansluiting, Movares, Net4s en HCI infra heeft een project geïnitieerd dat aansluit op de bovengenoemde programma’s PIKO en SidO.  Het project geeft  invulling aan de informatiebehoefte van ketenpartners. Het doel is te komen tot een methode voor het samenwerken en uitwisselen van informatie tussen o.a. de netbeheerders, gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers gebaseerd op reeds bestaande standaarden en systemen. Hierdoor worden kosten, tijd en moeite op gebied van informatiemanagement bespaard in de keten en wordt een maximale effectiviteit en levensduur uit assets behaald door verlaging van de Total Cost of Ownership (TCO). Het project draagt bij aan de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving en het projectvoorstel is door het DigiTeam opgenomen als versnellingsproject hiervan.

De eerste fase van het project (voorbereidingen lopen om begin 2021 te starten) bestaat uit een verkenning van de behoeftes, wensen en mogelijkheden. Specifiek zal een inventarisatie plaatsvinden in welke mate er bij betrokken partijen behoefte en commitment bestaat voor het versnellen van de integrale informatie-uitwisseling. Daarnaast komt er een verkenning wat betreft het integreren van bestaande standaarden als de Nederlandse CAD Standaard (NLCS), het Informatiemodel kabels en leidingen (IMKL), het Presentatiemodel kabels en leidingen (PMKL) en het Digitaal samenwerkingsplatform (DSP) om op deze manier snel effectieve stappen te zetten.

Wil je de digitale samenwerking in de ondergrond bevorderen binnen je eigen organisatie? Zou je graag meedenken met dit initiatief? Of ken je een initiatief dat hierop aansluit? Neem dan contact op met
Aydemir Çetin (aydemir.cetin@movares.nl),
Robbert Ephraim (robbert.ephraim@mijnaansluiting.org) of
Jan Roodzand ( j.roodzand@net4s.nl )

Eerste verkopen KLIC Import

Na de introductie van het nieuwste product in onze Xchange4s suite:  KLIC Import op het Esri congres afgelopen september, hebben we ons in veel interesse mogen verheugen. De eerste bedrijven hebben de tool tegen de huidige introductieprijs  aangeschaft en inmiddels zijn de eerste gebruikers er al mee aan de slag. We zien het aantal bedrijven dat via deze plug-in eenvoudig de KLIC meldingen in de eigen ArcGIS omgeving kunnen inzien gestaag groeien.  Op verzoek van grotere organisaties hebben we naast de named versie inmiddels ook de mogelijkheid gecreëerd om via concurrent use de tool in te zetten.

Het product kan via onderstaand bestelformulier tegen de introductieprijs eenvoudig besteld worden:

KLIC Import bestellen