Producten

Xchange4s-webBinnen de Xchange4s suite heeft Net4s verschillende producten ontwikkeld die verschillende facetten van de data-uitwisseling (data exchange)  ondersteunen:

  • KLIC Import: Maakt het mogelijk om de data van een KLIC-WIBON melding in te lezen in de ArcGIS (Pro) imgeving;
  • NLCS Ex&Import:  Ondersteunt samenwerking in asset bouw/vervang keten door automatische uitwisseling tussen GIS en CAD;
  • Auto Publisher: Zorgt ervoor dat in een Esri omgeving de online omgeving continue up-to-date is met de back-office;
  • Migratie Manager: Geavanceerde tool om (complexe) migraties tussen GIS platformen te mappen en regiseren.