Producten

Xchange4s-webBinnen de Xchange4s suite heeft Net4s verschillende producten ontwikkeld die verschillende facetten van de data-uitwisseling (data exchange)  ondersteunen:

 • NLCS Ex&Import:  Ondersteunt samenwerking in asset bouw/vervang keten door automatische uitwisseling tussen GIS en CAD;
 • Auto Publisher: Zorgt ervoor dat in een Esri omgeving de online omgeving continue up-to-date is met de back-office;
 • Migratie Manager: Geavanceerde tool om (complexe) migraties tussen GIS platformen te mappen en regiseren;
 • Data-as-a-service: Dienstverleningen die asset beheerders ondersteund in het op maat benutten van externe databronnen;

Xchange4s NLCS Ex&ImportXchange4s NLCS EX&Import

Ex- en Import tussen CAD & GIS:

 • Xchange4s NLCS export voor gestructureerd aanleveren bestaande situatie en globaal plan van beheerder naar engineer/aannemer
 • Xchange4s NLCS import zorgt dat as-built data gestructureerd semi-automatisch in GIS komt
 • Voordelen:

“Lagere kosten door efficiëntie verbetering uitwisseling data

“Asset datakwaliteit geborgd in (overgang) fasen lifecycle

“Minder kans op faalkosten dankzij juiste data

“Product i.p.v. maatwerk

Nlcs ex&import schema

Meer informatie: Flyer: Xchange4s NLCS Ex&ImportFlyer Xchange4s NLCS Ex-Import

 

 

 

 

 

 

 

Xchange4s Auto-PublisherXchange4s Auto-Publisher

Desk-top en viewer up-to-date

 • Xchange4s AutoPublisher ondersteunt de Net4s visie op samenhangende infra-data
 • Auto-Publisher optimaliseert uitwisseling tussen geo-beheer omgeving (ArcGIS Pro) en brede (ArcGIS On-line) viewer
 • Eenmalig configureren, dan real-time of via schedule omgevingen replicatie beheer in on-line omgeving maken
 • Auto-Publisher daarmee alternatief voor:

“Omslachtig handmatig synchroniseren

“Maatwerk om publiceren te sturen

“Noodzaak 1 ArcGIS pro licentie vrij te houden voor update

Autopublisher

 

Xchange4s Migratie ManagerXchange4s migratie manager

 • Xchange4s Migratie Manager ondersteunt de Net4s methodiek om (grootschalige) data migraties uit te voeren
 • Migratie Mapper ondersteunt complexe mapping van de geo- en andersoortige databases
 • Gebruik van Migratie Mapper biedt volledig versiebeheer- en historie op de mapping en faciliteert datamodelwijzigingen + controles
 • Ondersteuning maakt migratie traject transparant en voorspelbaar
 • Voordelen:

  “Entiteit- en attribuutmapping: sterke reductie (80%) van benodigde uren van materiedeskundigen, transparant proces

  “Kostenbesparing op totale inspanning mapping door tooling en ervaren medewerkers met scherp tarief

   

Xchange4s Data-as-a-serviceXchange4s Data-as-a-service

 • Xchange4s Data as a Service levert organisaties de relevante beschikbare externe data op maat zodat deze naadloos in eigen processen passen
 • Datasets van overheid (PDOK), commerciële aanbieders, op klantwensen en evt. als trusted third party binnen branche
 • Levering via kwaliteitcheck, combineren, aggregeren, filteren
 • Schaalbare dienstverlening t.b.v. implementatie en support
 • Voordelen:

“Inzicht in omgeving, infrastructuren derden en risico’s t.b.v. voorbereiding nieuw- en verbouw
“Zekerheid altijd te beschikken over de actuele externe (geo)data
“Locatie in beeld ter ondersteuning van processen als inspecties & onderhoud, storingen & incidenten, rechtspositie grondzaken
“Reductie belasting eigen organisatie van niet-core activiteiten

Data as a service