Producten

Xchange4s-webBinnen de Xchange4s suite heeft Net4s verschillende producten ontwikkeld die verschillende facetten van de data-uitwisseling (data exchange)  ondersteunen:

 • KLIC Import: Maakt het mogelijk om de data van een KLIC-WIBON melding in te lezen in de ArcGIS (Pro) imgeving;
 • NLCS Ex&Import:  Ondersteunt samenwerking in asset bouw/vervang keten door automatische uitwisseling tussen GIS en CAD;
 • Auto Publisher: Zorgt ervoor dat in een Esri omgeving de online omgeving continue up-to-date is met de back-office;
 • Migratie Manager: Geavanceerde tool om (complexe) migraties tussen GIS platformen te mappen en regiseren;

Xchange4s KLIC Import

Business case

 • KLIC import laadt de data in de ArcGIS Pro omgeving van de organisatie. Hierdoor ontstaat inzicht in de context van de ondergrondse infrastructuur binnen de eigen omgeving en komen bovendien alle GIS functies beschikbaar om deze data te analyseren.
 • De visualisatie van de data is gebaseerd op het PMKL zodat de laagindeling en lay-out conform de gedefinieerde en bekende standaarden zijn.
 • Om de KLIC data optimaal te benutten is daardoor geen separate KLIC-viewer nodig!
 • Belangrijk voordeel zijn de zo beschikbare GIS  analyses. Denk bijvoorbeeld aan effect op eigen infrastructuur: aantal kruisingen, geuldieptes, benodigde voorzorgmaatregelen etc.

   

Product info

 • Product is gericht op het importeren van
  de data in de Esri (ArcGIS Pro) omgeving
 • Gebruik dan mogelijk in brede Esri omgeving: ArcMap, ArcGIS on-line, portals, Insight, apps etc.
 • Gebaseerd op (volledige) datamodel van de IMKL en de PMKL presentatie definitie
 • Eenvoudige installatie
 • Licenties op named user basis
 • Scherpe prijsstelling

Meer informatie: Flyer Xchange4s KLIC Import

 

 

 

Xchange4s NLCS Ex&ImportXchange4s NLCS EX&Import

Ex- en Import tussen CAD & GIS:

 • Xchange4s NLCS export voor gestructureerd aanleveren bestaande situatie en globaal plan van beheerder naar engineer/aannemer
 • Xchange4s NLCS import zorgt dat as-built data gestructureerd semi-automatisch in GIS komt
 • Voordelen:

“Lagere kosten door efficiëntie verbetering uitwisseling data

“Asset datakwaliteit geborgd in (overgang) fasen lifecycle

“Minder kans op faalkosten dankzij juiste data

“Product i.p.v. maatwerk

Nlcs ex&import schema

Meer informatie: Flyer  Xchange4s NLCS Ex&ImportFlyer Xchange4s NLCS Ex-Import

 

 

Xchange4s Auto-PublisherXchange4s Auto-Publisher

Desk-top en viewer up-to-date

 • Xchange4s AutoPublisher ondersteunt de Net4s visie op samenhangende infra-data
 • Auto-Publisher optimaliseert uitwisseling tussen geo-beheer omgeving (ArcGIS Pro) en brede (ArcGIS On-line) viewer
 • Eenmalig configureren, dan real-time of via schedule omgevingen replicatie beheer in on-line omgeving maken
 • Auto-Publisher daarmee alternatief voor:

“Omslachtig handmatig synchroniseren

“Maatwerk om publiceren te sturen

“Noodzaak 1 ArcGIS pro licentie vrij te houden voor update

Autopublisher

 

Xchange4s Migratie ManagerXchange4s migratie manager

 • Xchange4s Migratie Manager ondersteunt de Net4s methodiek om (grootschalige) data migraties uit te voeren
 • Migratie Mapper ondersteunt complexe mapping van de geo- en andersoortige databases
 • Gebruik van Migratie Mapper biedt volledig versiebeheer- en historie op de mapping en faciliteert datamodelwijzigingen + controles
 • Ondersteuning maakt migratie traject transparant en voorspelbaar
 • Voordelen:

  “Entiteit- en attribuutmapping: sterke reductie (80%) van benodigde uren van materiedeskundigen, transparant proces

  “Kostenbesparing op totale inspanning mapping door tooling en ervaren medewerkers met scherp tarief