Auto-Publisher

Xchange4s Auto-PublisherXchange4s Auto-Publisher

Desk-top en viewer up-to-date

  • Xchange4s AutoPublisher ondersteunt de Net4s visie op samenhangende infra-data
  • Auto-Publisher optimaliseert uitwisseling tussen geo-beheer omgeving (ArcGIS Pro) en brede (ArcGIS On-line) viewer
  • Eenmalig configureren, dan real-time of via schedule omgevingen replicatie beheer in on-line omgeving maken
  • Auto-Publisher daarmee alternatief voor:
    • “Omslachtig handmatig synchroniseren
    • “Maatwerk om publiceren te sturen
    • “Noodzaak 1 ArcGIS pro licentie vrij te houden voor update

Autopublisher