Migratie Manager

Xchange4s Migratie ManagerXchange4s migratie manager

  • Xchange4s Migratie Manager ondersteunt de Net4s methodiek om (grootschalige) data migraties uit te voeren
  • Migratie Mapper ondersteunt complexe mapping van de geo- en andersoortige databases
  • Gebruik van Migratie Mapper biedt volledig versiebeheer- en historie op de mapping en faciliteert datamodelwijzigingen + controles
  • Ondersteuning maakt migratie traject transparant en voorspelbaar
  • Voordelen:
    • Entiteit- en attribuutmapping: sterke reductie (80%) van benodigde uren van materiedeskundigen, transparant proces
    • Kostenbesparing op totale inspanning mapping door tooling en ervaren medewerkers met scherp tarief