Organisatorische uitdaging

Noodzakelijkheid van kwalitatief betrouwbare asset data staat nergens ter discussie. Herschikking eigenaarschap, eisen vanuit de overheid en de markt, inefficiëntie in bedrijfsvoering, belemmering in ontwikkeling organisatie nopen tot actie. De Asset data positie heeft nadrukkelijk management aandacht…

Veranderende context

Afgelopen jaren een belangrijke herschikking van eigenaarschap  zien:

  • Consolidatie netten E / G / W
  • Overdracht Openbare Verlichting naar gemeenten
  • Beheren kleinere (lucht)havens door mainports

Steeds hogere eisen vanuit Overheid, o.a. vanuit Energiekamer, en financiële markten t.a.v. gebruik en beheer van infrastructuren.

Eis tot inpassen innovaties rondom duurzaamheid, opkomst smart grids, verglazing tele/datacommunicatie

Organisatorisch model

In veel organisaties is het asset management besturingsmodel met Asset Owner, Asset Manager en Technische service provider doorgevoerd.
Onvoldoende inzicht in beschikbare assets resulteert in een belemmering voor de asset eigenaren om in organisatorische en financiële zin zich door te ontwikkelen en optimaliseren.
Expertise en capaciteit om gewenste kwaliteit asset data te realiseren onvoldoende

  • De aanwezige kennis is vaak versnipperd
  • Kennis dreigt organisatie te verlaten (baby-boom effect)
  • Know-how over modern asset informatie management ontbreekt
  • Capaciteit voor inhaalslag zeer beperkt beschikbaar

Praktische aspecten

Het op orde brengen van datakwaliteit is een vaak een organisatorische uitdaging omdat het bovenop het normale werk komt en specifieke deskundigheid vereist. Ook de timing waarmee issues rond datakwaliteit zich voordoen kan een uitdaging zijn. De combinatie van twee sets asset data met elkaar kan ineens een mismatch opleveren die het gebruik van de data in de weg staat. Net4s beschikt over de capaciteit en expertise om de datakwaliteit op een voorspelbare manier op niveau te krijgen.