Leeswijzer (sitemap)

De Net4s site kent een 3-lagen structuur die het mogelijk maakt snel een overview van onze dienstverlening te krijgen danwel meer details te lezen.

Structuur

Het schema geeft u een inzicht in de opbouw van deze site en de beschikbare pagina’s:

Overview

Via de bovenbalk bereikt u de 5 hoofdpagina´s die een algemeen beeld geven van de Net4s dienstverlening. Per pagina zijn de belangrijkste thema´s en diensten binnen 1 alinea verwoord. Na lezing hiervan heeft u een goed beeld wat wij kunnen en hoe wij u kunnen ondersteunen.

Toelichting

Bij veel alinea´s op het overview niveau vindt u een Lees verder … indicatie en een verwijzing naar een verdere toelichting in het submenu rechts op de pagina. Hier leest u meer bijzonderheden over het betreffende onderwerp.

Details

In de toelichting op onze benadering en werkwijze hebben we voor een aantal onderdelen nog meer informatie toegevoegd in de detail laag. Die bereikt u via de Lees verder … indicatie op der toelichting pagina en de ingesprongen sub-sub-pagina’s in het menu rechts op de pagina.