Privacy statement

Bij Net4s spannen we ons in voor een legitieme en transparante verwerking van persoonsgegevens. Daarom lichten we graag toe hoe we omgaan met persoonsgegevens vertrouwelijke gegevens die we verkrijgen via telefoon of e-mail.

1 Ons privacybeleid

1.1  Gegevensverwerking volgens het boekje

We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) van de Europese Unie. We gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie, zoals uw naam en e-mailadres: we verkopen uw gegevens niet aan derden en verwerken gevoelige informatie op vertrouwelijke wijze. Als u op onze website surft (bijvoorbeeld artikelen leest of een link gebruikt) of als u contact met ons opneemt per e-mail of telefoon, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens gebruiken op de hierboven beschreven wijze.

1.2  Welke informatie verzamelen wij van u?

Als u onze websites gebruikt of contact met ons opneemt, verzamelen wij de volgende informatie:

 • Via e-mail, telefoon of het contactformulier op onze websites: we verzamelen uw naam, e-mailadres of telefoonnummer en andere informatie die u met ons deelt.
 • Met betrekking tot een vacature: we verzamelen alle relevante informatie die u met ons deelt.
 • Surft u op de website of neemt u contact met ons op met zakelijke vragen: we verzamelen algemene analytische gegevens en alle contact- en overige informatie die u aan ons verstrekt.

1.3  Waarvoor gebruiken we deze informatie?

 • Om uw ingediende informatieaanvraag te kunnen beantwoorden.
 • Wanneer u contact met ons opneemt voor vacatures, om uw gegevens in onze wervingsdatabase op te nemen.
 • Voor onze eigen marketingcommunicatie-uitingen. We kunnen deze informatie ook gebruiken om leads op te volgen.

1.4 Welke informatie slaan wij op?

Om u als klant op de juiste wijze te kunnen ondersteunen, hebben we een aantal gegevens van u nodig, zoals uw naam of e-mailadres. U bent niet contractueel of wettelijk verplicht om ons deze informatie te verstrekken.

 • Klantenservice-informatie
 • Informatie rondom personeelswerving
 • Marketinginformatie
 • Deze gegevens verwerken we alleen met uw toestemming.

1.5 Informatie die wij van anderen krijgen

Soms verkrijgen we uw persoonsgegevens van anderen voor algemene marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld van een bedrijf dat publieke informatie aanbiedt over werkzoekenden/sollicitaties. In dit geval zullen we deze informatie uitsluitend voor de overeengekomen doeleinden (in dit geval werving) gebruiken.

1.6 Wanneer en onder welke voorwaarden delen wij informatie?

Soms delen we uw persoonsgegevens met andere bedrijven, bijvoorbeeld met serviceproviders die ons ondersteunen bij het verzenden van e-mail en andere relevante marketinguitingen. Dit doen we op grond van de volgende voorwaarden en argumenten:

 • We eisen van deze bedrijven dat zij uw persoonsgegevens adequaat beveiligen en niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor wij ze machtigen.
 • We geven ook persoonsgegevens vrij aan de autoriteiten, als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • We verkopen of verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere derden.

2  Wat u verder nog moet weten

Uw persoonsgegevens kunnen vanuit Nederland ook worden overgedragen aan onze serviceproviders. Als we gegevens overdragen, doen we dit daarom alleen als we passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

2.1  Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om ons toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die wij via onze websites verwerken. U heeft ook het recht om:

 • onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken;
 • uw gegevens te ontvangen, zodat u deze elders kunt gebruiken (gegevensoverdraagbaarheid);
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

2.2  Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, het gebruik van cookies of uw rechten, stuur dan een e-mail naar: info@net4s.nl of neem contact met ons op via Net4s B.V., Postbus 57, 3220 AB Hellevoetsluis

 

 

Versie 1 december 2018