Drieluik over Net4s visie op datakwaliteit gepubliceerd

In GIS Magazine zijn een drietal artikelen gepubliceerd die samen een drieluik vormen en de visie van Nets op datakwaliteit in combinatie, voor een deel in combinatie met GIS, weergeven.

1: De rol/mogelijkheden van GIS  binnen datakwaliteit verbetertrajecten

Lees artikel: Datakwaliteit verbeteren mbv GIS

 2: De aandacht voor datakwaliteit

.

Lees artikel: Aandacht voor Datakwaliteit

 3: Realiseren datakwaliteit

Lees artikel: Datakwaliteit definiëren

 Zie ook andere publicaties

 

 

Net4s op Spectrum Symposium

Net4s heeft zich 12 september gepresenteerd op het Spectrum Symposium. De visie van Net4s en de bijbehorende dienstverlening werd door de aanwezigen vanuit het OVL werkveld positief ontvangen. Daarbij trok met name de presentatie van de aanpak en (eerste) resultaten van de pilot data opwaarderen voor de OVL van de gemeente Den Haag veel aandacht.

Pilot data OVL opwaarderen gemeente Den Haag

Net4s voert in opdracht van de gemeente Den Haag een pilot uit om de data over de door de gemeente beheerde openbare verlichting op te waarderen. De gegevens over de OVL objecten is in meerdere bestanden opgeslagen en heeft belangrijke gebreken. Data ontbreekt, is beschikbaar van masten die er niet meer zijn, en/of staat verschillend geregistreerd in verschillende bestanden.

Door een combinatie van slimme automatisering, visuele checks op kantoor en waar nodig schouwen in het veld is Net4s er in een relatieve korte doorlooptijd in geslaagd de kwaliteit van de OVL data in het testgebied significant te verhogen. Van ongeveer 33% niet betrouwbare data valt nu minder dan 5% in die categorie.  Na de pilot zal de methodiek voor de gehele gemeente gehanteerd worden.

Nieuw artikel in GIS Magazine

In het 3e nummer van GIS Magazine van dit jaar heeft Net4s via Jan Roodzand een artikel gepubliceerd over de meerwarade van inhoudelijke kennis van een programma manager. Vanuit het blad toegespitst op GIS, maar het betoog past 1-op-1 op de bredere Net4s dienstverlening.  Lees artikel

Net4s ondersteunt TenneT

Net4s ondersteunt TenneT op verschillende fronten. Via Net4s is een expert ingezet voor de ondersteuning van TenneTs datakwaliteitstraject. Jan Roodzand is inmiddels actief binnen de Duitse TenneT organisatie met de voorbereiding van het invoeren van GIS binnen die organisatie. Daarin komen zijn ervaringen vanuit eenzelfde traject bij TenneT Nederland uiteraard goed van pas.

Net4s nu ook formeel gestart.

Vrijdag 2 november is met de ondertekening van de statuten Net4s formeel gestart. Inmiddels zijn we al actief en aan de slag met een aantal opdrachten. In de komende dagen wordt de start social media (LinkedIn, Twitter) breder gedeeld.

Eerste opdracht

Net4s kan direct bij haar start de daad bij het woord voegen. In samenwerking met een partner is een conversie van technische documenten uitgevoerd voor een beheerder van infrastructurele complexen.

Inleidend artikel over Net4s benadering

Jan Roodzand heeft in het recente nummer van GIS Magazine een artikel geschreven waarin hij in gaat op het belang van goede asset data voor beheerders van infrastructuren. Vanuit de geest van het blad ligt het accent op de geo-component. lees verder…