Benadering

Net4s werkt vanuit een gestructureerde aanpak. Waarin het kwaliteit verbetertraject opgedeeld is in duidelijke aandachtsgebieden. Deze structureren de onderkende processen die de asset informatievoorziening ondersteunen. De programmasturing is gebaseerd op een eigen werkmethodiek met oog voor projectmatige, ict-technische en culturele aspecten.

Hier is een overzicht van het framework van de Net4s aanpak beschreven. In de verschillende subpagina’s zijn de belangrijkste componenten van deze aanpak uitgewerkt:

4s benadering

hierin zijn de belangrijkste aandachtsgebieden uitgewerkt:

 • Strategie verbetertraject
 • Scan van de status quo
 • Structureren van de asset informatievoorziening
 • Stabiliseren van bereikt resultaten door borging ervan in organisatie

Lees verder …

Tricycli structuur

De Tricycli structuur legt de link naar 3 cyclische processen:

 • Data op orde, het zorgen dat de asset data de juiste kwaliteit krijgt
 • Operationeel gebruik, de data gebruiken en zorgen dat deze op orde blijft
 • Projecten, data as-is situatie benutten en terugleveren vanuit as-built situatie

Lees verder …

Samenhang

In de aanpak combineert Net4s de invalshoeken vanuit de aandachtgebieden van de 4s benadering met de hoofdprocessen binnen het Tricycli concept als volgt:

Protea methodiek

Voor de uitvoering van opdrachten hanteert Nets4s de Protea (professional teaming) aanpak. Daarin zijn professionele standaarden opgenomen voor gestructureerd programma management en voor het inzetten van specialisten op interim (management) opdrachten:

Professionele Standaard voor Programma Management

 • Samenwerkingsbereidheid
 • Structurele aanpak
 • ICT/data aspecten
 • Implementatie
 • Kennisborging

Lees verder …

Professionele Standaard voor Interim (Management) inzet

 • Opdracht voorbereiding
 • Opdracht uitvoering
  • Entree
  • Gedragscode
  • Nazorg
 • Bijzondere aspecten

Lees verder …