Protea methodiek

Het realiseren van de juiste asset datakwaliteit vraagt een integrale benadering. Alleen dan kan een consistente situatie ontstaan en werkt de organisatie efficiënt met haar middelen. Net4s hanteert de Protea methodiek, met daarin aandacht voor inhoudelijke en culturele aspecten, om de integrale benadering binnen de complexe organisaties van infra-beheerders te realiseren.

Protea: Professional Teaming

Onder de noemer Professional Teaming (Protea) heeft Net4s haar professionele standaarden gebundeld. Deze geven richting aan de vaak omvangrijke trajecten in complexe omgevingen, en bieden zowel aan de opdrachtgever als de betrokken uitvoerders namens Net4s een duidelijke structuur.  Naast procedurele afspraken, voor een belangrijk deel afgeleid van landelijke standaarden als PRINCE II, ITIL en BiSL, is ook nadrukkelijk aandacht voor culturele elementen en de moderne Agile werkwijze

Onderdelen Protea methodiek:

Professionele Standaard voor Programma Management

 • Samenwerkingsbereidheid

  • Gezamenlijk einddoel
  • Win-win denken
  • Werk synergetisch
 • Structurele aanpak

  • Organisatorische pad
  • Project pad
  • Juridische pad
 • ICT aspecten

  • Conceptuele fase
  • Voorbereiding realisatie
  • Concretisering
  • Oplevering
 • Implementatie

  • Oplevering (juiste) data
  • Oplevering (aangepaste) informatiesystemen
  • Opleiding beheerders
  • Opleiding gebruikers
 • Kennis

  • Kennisoverdracht en borging in elke fase
  • Education Permanent

Lees verder …

Professionele Standaard voor Interim (Management) inzet

Opdracht voorbereiding

 • Intake
 • Offerte
 • Presentatiegesprek
 • Contract

Opdracht uitvoering

 • Entree
 • Gedragscode
 • Nazorg

Bijzondere aspecten

 • Meerdere opdrachten
 • Meerdere professionals
 • Schaduw Management
 • Wijzigingen

Lees verder …

Protea symboliseert benadering

De typisch Zuid Afrikaanse bloem protea illustreert het model dat ten grondslag ligt aan de methodiek. De kroonbladeren symboliseren de samenwerkende organisatie(onderdelen). Daarbinnen verwijzen de meeldraden naar de mensen binnen deze organisatieonderdelen die uiteindelijk de samenwerking vorm geven en tot een succes maken. De protea lijkt deze samenwerking te willen onderstrepen doordat alle meeldraden samenkomen…  het beoogde gezamenlijk doel van de samenwerking: Een optimale asset data kwaliteit en beschikbaarheid