Interim (management) inzet

Het inzetten van interim managers en specialisten ter ondersteuning van de opdrachtgever is een belangrijk onderdeel van de Net4s dienstverlening. De professionele standaarden voor interim (management) inzet zorgt voor een duidelijkheid en een goede structuur, en daarmee een dienstverlening op het gewenste kwaliteitsniveau.

Visie professionele standaard inzet

De kwaliteit van de inzet van interim managers of specialisten is voor een belangrijk deel afhankelijk van de persoon. Om deze kwaliteit verder te verhogen besteedt Net4s veel aandacht aan de ondersteuning van de ingezette professionals. Door een gedegen voorbereiding en begeleiding tijdens de uitvoering levert Net4s continue het gewenste kwaliteitsniveau.

De benadering gaat uit van een gedegen voorbereiding  van de inzet. Door de vraag goed in kaart te brengen kan Net4s de best passende expertise inzetten. Tijdens de inzet borgt Net4s de kwaliteit door enerzijds te werken met duidelijke procedures en een gedragscode voor de professionals. Anderzijds door de ondersteuning via schaduwmanagement en/of specialistische kennis als daar behoefte aan is. Zoals de voorbereiding veel aandacht krijgt, zijn ook voor de afronding van een inzet vaste procedures ontwikkeld. Daarin vormen kennisoverdracht naar de organisatie en nazorg sleutelbegrippen zijn.

Onderstaand schema toont de hoofdstructuur van de professionele standaard inzet: