Tricycli concept

Door middel van het tricycli concept illustreert en ondersteunt Net4s drie belangrijke processen met ieder hun eigen cyclus.

In het concept zijn de volgende cycli te onderscheiden:

Deze cycli zijn nauw met elkaar verbonden. Dat geldt ook in de uitvoering waarin met name de “Data op Orde” en “Operationeel gebruik” cycli voor een belangrijk deel parallel lopen. Zo realiseren we dat zodra de data op orde is we ook kunnen waarborgen dat deze op orde blijf. Dat voorkomt een “dweilen met de kraan open”scenario.¬† “Data op orde” dweilt, terwijl “Operationeel Gebruik” en ook “Projecten”¬†parallel zorgen dat de kraan dicht gaat…

Cyclus 1: Realiseren adequate Asset informatiepositie

Deze stap heeft tot doel de asset data “op orde” te brengen. Via een eerste scan volgen daartoe een aantal iteratieslagen. Lees verder …

Cyclus 2: Borgen operationeel gebruiken en onderhouden informatie

Deze cyclus is ook als de levenscyclus van de asset informatievoorziening aan te duiden. De asset data is met het juiste kwaliteitsniveau beschikbaar voor de organisatie, en de organisatie zorgt ervoor dat deze up-to-date en beschikbaar blijft. Lees verder …

Cyclus 3: Procedures voor informatie gebruik en uitwisseling met projecten.

Asset data is continue onderhevig aan veranderingen. Bij die projecten is de aansluiting met de operationele asset informatievoorziening van groot belang. Het aanreiken van de as-is situatie om het project direct effectief te kunnen starten. En het terugkoppelen van de as-built informatie zodat de data blijvend op orde is. Lees verder …