Publicaties

Op basis van de binnen Net4s aanwezige kennis en om een bredere groep te bereiken met onze asset data quality services, zal Net4s ook in de media aandacht vragen

Vakbladen

Allicht:

In het vakblad Allicht is een artikel verschenen waarin het project van de gemeente Den Haag om de asseninformatie over hun openbare verlichting significant te verbeteren. Net4s heeft daar een belangrijke rol in gespeeld door enerzijds de slimme algoritmen en processen te definiëren, en daarnaast de regie over het datakwaliteitstraject te voeren.

Lees artikel Allicht

GIS Magazine

Mede initiatiefnemer Jan Roodzand schrijft, mede vanuit zijn betrokkenheid in Ruimteschepper, in GIS magazine structureel artikelen. Een aantal daarvan hebben direct te maken met het werkveld van Net4s en waren mede aanleiding om de organisatie te starten. Het artikel in het september nummer gaat direct in op het ontstaan van datakwaliteit issues in het geo-domein, en bevat handvatten voor datakwaliteit verbetertrajecten. Het is daarmee ook een eerste introductie van de nieuwe activiteiten binnen Net4s.

Artikelen over het benutten van externe geo-data

In een vierluik wordt ingegaan op de kansen die het benutten van de open (overheids) geodata biedt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de meerwaarde (1), aandachtspunten van het beschikbaar stellen (2), de ondersteuning in het benutten van deze data (3) en de Net4s dienst in samenwerking met Geodan om via een Data as a Service concept externe data op maat te leveren (4).

Benutten externe geo data (1)

 

 

 

 

Benutten open geo data (2)

 

 

 

Benutten externe geo data (3)

 

 

 

 

Benutten externe geo data daas (4)

 

 

 

 

Artikels over benutten GIS in grootschalige Nieuwbouwprojecten

1: In dit artikel wordt het belang en de rol van GIS in de voorbereiding van grootschalige nieuwbouwprojecten toegelicht. Nieuwe infrastructuur aanleggen in een al overvol gebied vraagt veel informatie en een goed (ruimtelijk) inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Lees artikel: GIS in grootschalige infra nieuwbouw projecten

 2: In dit artikel wordt de inzet van GIS in grootschalige nieuwbouwprojecten verder toegelicht met de nadruk op het belang van het hanteren van een goede structuur zowel in data als werkprocessen.

Lees artikel: GIS in grootschalige infra nieuwbouw projecten (2)

Drieluik over datakwaliteit

Vanuit de visie en ervaring van Net4s is in de GIS Magazine uitgaven van december 2013, maart  en mei 2014 een drieluik gepubliceerd over datakwaliteit:

1: De rol/mogelijkheden van GIS binnen datakwaliteit verbetertrajecten

Dit artikel opent een drieluik waarin datakwaliteit centraal staat, en het belang daarvan voor het managen van (complexe) infrastructuren. Dit artikel gaat in op de rol die GIS binnen het realiseren en bewaken van de benodigde datakwaliteit kan spelen.  Het drieluik beschrijft tevens de visie en activiteiten die we vanuit Net4s dagelijks in de praktijk brengen. Lees artikel: Datakwaliteit verbeteren mbv GIS

2: De aandacht voor datakwaliteit

In dit artikel wordt de beperkte aandacht voor datakwaliteit, zeker in verhouding tot de aandacht die de inrichting van organisaties of de informatiesystemen krijgen. Tevens kijkt het naar de definitie van een kwaliteitsdoelen. Lees artikel: Aandacht voor Datakwaliteit

 

3: Realiseren datakwaliteit

In dit laatste artikel van het drieluik over GIS en datakwaliteit, staat het concretiseren van datakwaliteit centraal. Wanneer heeft data de juiste kwaliteit, hoe definiëren we het kwaliteitsdoel? Lees artikel: Datakwaliteit definiëren

 

 

Andere publicaties

GIS Magazine 2013-6  GIS en Europese aanbestedingen. Het artikel beschrijft aspecten van Europese aanbestedingen, een traject waar grotere GIS projecten vaak niet aan ontkomen. In de afsluiting van het artikel is een interessante nieuwe ontwikkeling geschetst waarin het samenspel tussen vragende organisaties en aanbieders weer “ouderwets” interactief is

GIS Magazine 2012-3  GIS programma management. Over de meerwaarde van inhoudelijke kennis van een (GIS) programma manager.

 

 

GIS Magazine 2012-6 Beheer issues infrastructuren Over asset informatie management gerelateerde aspecten van het beheren van complexe infrastructuren, het werkveld van Net4s.

 

 

De volgende artikelen hebben eveneens direct te maken met het Net4s werkveld:

GIS Magazine 2012-8 Geodatabeheer: van tekentafel naar GIS (1 van2)

Artikel dat in gaat op de veranderingen in het beheren van geo-data, van Tekentafel naar intelligente asset informatievoorziening.

 

GIS Magazine 2013-1 GIS gebruik, Raadplegen en analyse (2 van 2)

Tweede artikel (van 2) dat de gebruikers van GIS en de spectaculaire groei van het gebruik van GIS beschrijft.

 

 

Twee  artikelen met aandacht voor het belang van communicatie binnen een (ICT) project. Het eerste gaat in op het traject vanaf het ontstaan van een idee/business behoefte tot en met het implementeren en het operationeel ondersteunen ervan. Het tweede artikel gaat in op de rol van communicatie tijdens de realisatie, de implementatie en het gebruik van GIS/toepassingen.

GIS Magazine 2012-4 Belang communicatie in project (1 van2)

 

 

 

GIS Magazine 2012-5  Belang communicatie in project (2 van2)

 

 

 

Open data heeft een positieve invloed op het breed delen van informatie, zowel binnen een organisatie, als met gebruikers daarbuiten. Dit stelt evenwel hoge(re) eisen aan de kwaliteit van deze data!
Gis Magazine 2012-3 Over open data en datakwaliteit