Samenwerken

Om de uitdagingen die Net4s aan wil gaan succesvol te kunnen realiseren is samenwerking cruciaal. Samenwerken met de opdrachtgever op alle betrokken niveaus. Maar ook samenwerken met derden die complementaire deskundigheid inbrengen.

Samenwerken met opdrachtgever

Kenmerkend in de benadering is de ambitie de opdrachtgever te ontzorgen. Dat vertaald zich naar:

  • het leveren van de overeengekomen prestatie, de data op orde gemaakt en geborgd dat dit ook zo blijft;
  • het voeren van de regie over dat proces op een dusdanige wijze dat de opdrachtgever alleen op de cruciale momenten betrokken hoeft te zijn.

Binnen de organisatie van de opdrachtgever betekent samenwerken een teamwork tussen de betrokken medewerkers en Net4s experts. Dit samenspel combineert de bedrijfsspecifieke kennis van de medewerkers met Net4s-kennis over de aanpak (de 4s-benadering) doorlopen.  Onderdeel van dit teamwork, en van het borgen van de benodigde kennis binnen de organisatie is de kennisoverdracht over asset datakwaliteit. Het schema illustreert deze kennisoverdracht als functie van de inbreng in het proces van Net4s en de medewerkers. Lees verder …

Samenwerken partners

Net4s vult de rollen van adviseur en programma/project management in. Daarmee kan zij namens de opdrachtgever de regierol waar maken. Om de processen om de asset data op orde te krijgen en te houden uit te kunnen voeren is uiteraard meer expertise en capaciteit nodig. Net4s beschikt over een uitgebreid netwerk van organisaties die als partner van Net4s mee kunnen en willen werken. De wijze waarop deze partijen deelnemen is situatie afhankelijk. Net4s kan als “hoofdaannemer” fungeren, maar een rechtstreekse inhuur binnen een project is eveneens mogelijk. Lees verder …