Samenwerken organisatie

In de samenwerking met de organisatie is het van belang dat alle betrokkenen hun rol oppakken. Net4s fungeert daarbij als katalysator, inspirator en procesbegeleider. Via het Protea (professional teaming) concept krijgt de organisatie structuren en richtlijnen voor deze samenwerking aangereikt.

Samen met en voor opdrachtgever

Verbetertraject is gezamenlijke inspanning

Ten einde de ambitie het management van de organisatie te ontzorgen, fungeert Net4s in de trajecten als een verlengstuk van het management en werkt zij aan zij met de medewerkers van de organisatie aan het verbeteren van de asset datakwaliteit.

Daarin alle stappen van het verbetertraject als in het schema aangegeven doorlopend: Scan status quo, in samenspraak met organisatie structureren van de asset informatievoorziening, vervolgens onder regie van Net4s aan het werk om de data te structureren en uiteindelijk op orde te krijgen.

Aanwezige kennis benutten

In de samenwerking met de organisatie neemt Net4s het voortouw, en instrueert en motiveert de betrokken medewerkers van de organisatie. Daarbij heeft Net4s speciale aandacht voor de binnen de organisatie aanwezige kennis over de te beheren assets en hun historie. Deze kennis is cruciaal om het benodigde kwaliteitsniveau te kunnen bereiken.

Communicatie cruciaal

Communicatie is een essentieel onderdeel van het verbetertraject en veelal een beslissende factor voor het te behalen succes. Daarbij is het van belang zowel de directie als het operationeel management en betrokken medewerkers te informeren over en betrekken bij het traject.

Kennisoverdracht als sleutel structureel succes

Een ander essentieel onderdeel van de Net4s  (4s) benadering is het oog voor het borgen van de kennis bij de relevante medewerkers van de organisatie. Na het op orde brengen van de data is dat bepalend voor het structureel op orde houden ervan. In onderstaand schema is de Net4s benadering op dat gebied aangegeven. In de eerste fase heeft Net4s nadrukkelijk het initiatief, maar gedurende het traject zorgt Net4s ervoor dat de medewerkers steeds meer “in controle” geraken. Uiteindelijk hebben zij de regie overgenomen en zal Net4s nog structureel of op ad-hoc basis als adviseur of in een QA/QC ondersteunen.

Protea: Professional Teaming

Organisatie en cultuur

Het realiseren van het hiervoor beschreven traject vraagt een integrale benadering van de organisatie. Alleen dan kan een consistente situatie ontstaan en werkt de organisatie efficiënt met haar middelen. Om dit te realiseren spelen “Kunnen, Mogen en Willen” een belangrijke rol:

 • Kunnen, is terug te voeren tot de technologie,
 • Mogen, heeft te maken met afspraken m.b.t. verantwoordelijkheden,
 • Willen,  bepaald door de houding en motivatie van betrokken medewerkers.

Net4s hanteert haar Protea methodiek om deze aspecten in een gestructureerde benadering te ondersteunen. Daarin gaan de projectorganisatie en de bedrijfscultuur hand in hand:

Onderdelen Protea methodiek:

 • 1. Samenwerkingsbereidheid
  • Gezamenlijk einddoel
  • Win-win denken
  • Werk synergetisch
 • 2. Structurele aanpak
  • Organisatorische pad
  • Project pad
  • Juridische pad
 • 3. ICT aspecten
  • Conceptuele fase
  • Voorbereiding realisatie
  • Concretisering
  • Oplevering
 • 4. Implementatie
  • Oplevering (juiste) data
  • Oplevering (aangepaste) informatiesystemen
  • Opleiding beheerders
  • Opleiding gebruikers
 • 5. Kennis
  • Kennisoverdracht en borging in elke fase
  • Permanent education

Lees verder …