Samenwerken partners

Om de asset data op orde te krijgen is een breed scala aan expertise nodig. Daarnaast veelal een aanzienlijke hoeveelheid capaciteit. Die expertise en capaciteit die niet door de organisatie en/of Net4s in is te vullen, leveren derden. Net4s beschikt daartoe over een uitgebreid netwerk van organisaties die als partner van Net4s hierin mee kunnen en willen werken.

Een belangrijk partnerschap voor Net4s is dat met Esri waar wij Silver-partner zijn met name gericht op de dienstverlening binnen de Utility omgeving

Net4s sluit aan bij het Esri Partner Network als Silver-partner

April 2019: Net4s treedt toe tot het Esri Partner Network als Silver-partner. Het partnerschap richt zich op het ondersteunen utility-organisaties met verschillende diensten rondom de asset informatievoorziening.

Net4s adviseert over de inrichting van de asset informatievoorzieningen en ontzorgt organisaties bij de implementatie en optimalisatie hiervan. De Net4s-expertise op het gebied van data-migratie en kwaliteitsborging is onderscheidend. GIS vormt binnen informatie-architectuur een belangrijke basis. Net4s zet het ArcGIS-platform in als geavanceerde oplossing om de assets van bijvoorbeeld nutsbedrijven of gemeenten in kaart te brengen, te monitoren en te managen.

Dimitry Dekker, mede-directeur van Net4s ziet veel potentie in de intensivering van de samenwerking met Esri. “De richting waarin ArcGIS groeit, sluit erg goed aan bij de ontwikkelingen in onze klantenkring en biedt uitstekende mogelijkheden voor het realiseren van passende oplossingen voor asset informatievoorziening. Met dit partnership willen we ons diensten- en productenaanbod verder versterken.”

Jort Engels, partnermanager van Esri Nederland, is enthousiast over het nieuwe partnership: “Net4s is een organisatie met rijke domeinkennis en ervaring in het utility-domein. De (technische) adviseurs binnen Net4s zijn al langere tijd werkzaam bij diverse utility bedrijven, zowel in Water, Gas en Electra. Daarnaast vindt er al langere tijd kennisuitwisseling plaats tussen Esri en Net4s over onder meer de ArcGIS-extensie UNM. Binnen het partnership focust Net4s zich op (technische) consultancy rondom de planvorming, implementatie en beheer van ArcGIS-technologie en Esri Nederland op de verkoop en onderhoud van ArcGIS. Daarmee vullen we elkaar prima aan. Naast technisch hoogwaardige consultancy, levert Net4s met tooling als ‘NLCS Ex&Import’ en ‘Auto Publisher’ een prima aanvulling op bestaande technologie.”

Regierol

Net4s ondersteunt opdrachtgevers bij het betrekken van de aanvullende expertise en capaciteit. Daarbij kan de opdrachtgever afhankelijk van de specifieke situatie en wensen Net4s vragen deze dienstverlening (al dan niet transparant) te organiseren. Alternatief is een bemiddeling door Net4s waarbij de opdrachtgever zelf als opdrachtgever fungeert.

In beide gevallen zal Net4s de QA/QC (Kwaliteitsbewaking) invullen.

Expertise en Capaciteit

Net4s beschikt over een breed netwerk aan organisaties met specifieke kennis die voor de verschillende onderdelen van een asset data kwaliteitstraject aanvullende diensten kunnen verlenen. In onderstaande mind-map zijn de verschillende expertise gebieden die en rol kunnen spelen weergegeven. Per gebied kan Net4s één of meerdere organisaties vanuit die vakgebieden betrekken in haar dienstverlening.