Profiel

Informatievoorziening is cruciaal voor het ondersteunen van het realiseren en beheren van (complexe) infrastructuren. Een efficiënte bedrijfsvoering en ontwikkelingen als de energie transitie en wettelijke kaders stellen hier hoge eisen aan. De kwaliteit van de onderliggende data is daarbij een actueel thema. Net4s (spreek uit net-force) ondersteunt bij het op orde brengen en houden van asset gerelateerde technische data en de inrichting van de daartoe benodigde informatievoorziening. Net4s betrekt hierin alle technische asset-data (administratief, geografisch en div. documenten). Dit doen we op basis van ruime ervaring, een effectieve aanpak en groot klant commitment.

Actueel:

  Ondersteuning BIM-Loket traject: digitale ketensamenwerking netbeheer
–  Eerste verkopen KLIC Import
– Succesvolle launch van KLIC Import op Esri congres 2020
– Net4s silver partner Esri geworden
– Presentatie NLCS Ex&Import op Esri Utility Event nov-2018

Asset lifecycle visie

De levenscyclus van de assets vormt de basis voor de Net4s dienstverlening. Daarbij speelt de assetdata een centrale rol in zowel het ondersteunen van de verschillende fasen als in de faseovergangen en uitwisseling van informatie tussen de betrokken ketenpartners.

Deze data categoriseren we grofweg in:

 • Ruimtelijke (geografische) component: De locatie en samenhang van de assets,
 • Proces gerelateerde date in ERP-systemen,
 • Gerelateerde (technische) documenten
 • Real time informatie van sensoren en op afstand bestuurbare assets

Net4s heeft kennis van de processen, de kernsystemen van de asset informatiesystemen en de integratie ervan, en is specialist in geografische informatietechnologie

Focus gebieden

Een nadere definitie van de complexe infrastructuren waar Net4s actief is:

 • Netwerken voor energie distributie, data/telecom, OV, (lucht)havens, (spoor/vaar) wegen, pijpleidingen
 • Industriële-, gebouwen complexen
 • Arealen lokale overheden

In aanvulling op de reguliere activiteiten voor netbeheerders, zijn actuele focus activiteiten:

 • Concretisering van de energie transities, als het realiseren en beheren van warmte netten
 • Initiatieven binnen de data/telecom industrie
 • Beheren assets op industriële complexen

Dienstverlening

De Net4s dienstverlening is in onderstaand schema weergegeven:

 • Advies; visie opstellen en informatieplanning, advies over data, IT, proces en supportorganisatie.
 • Regie; Programma-, project- en interim-management;
 • Data; structureren, verbeteren en borgen datakwaliteit en ondersteunen inwinning en verwerking;
 • IT; uitwerken IT-architectuur, realisatie en implementatie registratie-, analyse- en eindgebruikerstoepassingen. Eigen Xchange4s producten gericht op data-uitwisseling;
 • Ontzorgen; u kunt de dataverwerking en/of inrichting van de IT omgeving aan ons uitbesteden voor de registratie van de technische asset-data inclusief naadloze aansluiting op eigen asset informatievoorziening. Net4s verzorgt dan de dataverwerking en de daarvoor benodigde systemen.

Producten

Net4s heeft binnen haar Xchange4s suite producten ontwikkeld die gemeen hebben dat zij de data-uitwisseling en verwerking binnen de ondersteunde processen ondersteunen.

Actuele ontwikkelingen:

 • NLCS Ex- & Import: Ondersteunt ketensamenwerking  tussen beheerders, ingenieursbureaus en aannemers. Via de export komt de gestructureerde GIS data in het standaard NLCS CAD formaat beschikbaar voor ontwerp en realisatie. Door de as-built informatie via deze structuur (inclusief geautomatiseerde en visuele QC)  weer te importeren wordt structuur behouden en arbeidsintensief mutatiewerk voorkomen.
 • KLIC Import: De standaard KLIC meldingen worden met behoud van alle intelligentie qua data (IMKL) en visualisatie (PMKL) ingelezen binnen de GIS omgeving van het bedrijf. Daardoor zijn geen separate KLIC viewers nodig en ontstaat inzicht in de context van de KLIC aanvragen.
 • Andere producten: Als onderdeel van de dienstverlening maakt Net4s gebruik van:
  • Sca­n4s; kort lopende scans die organisaties inzicht geven in de status van de asset data, de daartoe gebruikte ICT -infrastructuur en -organisatie;
  • Migratie Manager; zorgt voor een efficiënte migratie van grote hoeveelheden data tussen verschillende omgevingen/organisaties;
  • Auto Publisher; zorgt er voor dat bij kleinschalige Esri implementaties, waar geen automatische relatie tussen de beheer en on-line presentatie omgeving bestaat, de beheer data naar de on-line omgeving wordt gepubliceerd;

         Zie ook producten overzicht

Esri Partners

Nets4 is silver partner van Esri. Vanuit de ruime ervaring met de ArcGIS suite richt Net4s zich nadrukkelijk op de mogelijkheden en implementatie van de Utility Network Management omgeving.

Download

Deze flyer beschrijft de kernonderdelen van de Net4s benadering en dienstverlening…

Algemene flyer over Net4s dienstverlening

Flyer Net4s v2.2

 

 

 

 

 

Inclusief producten: Flyer Net4s algemeen v1.0