Profiel

Zorgen dat kwaliteit van asset data voor beheerders van complexe infrastructuren en arealen op orde komt en blijft, dat is het werkterrein van Net4s (spreek uit net-force).

Actuele ontwikkelingen:

– Net4s silver partner Esri geworden
– Presentatie Xchange4s NLCS Ex&Import op
Esri Utility Event 15-nov-2018

– Strategische herpositionering en verbreden diensten
– Xchange4s productlijn incl. NLCS Ex&Import gelanceerd

Zie ook Net4s-actueel

Net4s is toonaangevend op het gebied van datamanagement, dataschoning & dataonderhoud en realiseert assetmanagement informatievoorziening voor beheerders van infrastructuren en areaal gebieden. Net4s zorgt dat uw asset data op orde komt en blijft en draagt actief bij aan het realiseren van uw doelstellingen:

 • Correctheid van de data (bruikbaarheid percentage van de data)
 • Het maximaliseren van lange-termijn rendement van de bedrijfsmiddelen (assets), onder gegeven functionele randvoorwaarden voor de assets (leverings- en servicekwaliteit, milieu, veiligheid en financieel rendement)
 • Zicht en grip op de Total Cost of Ownership
 • Mogelijk genereren van externe inkomsten door:
  • verkopen product assetmanagement
  • het ontwikkelen van nieuwe producten en of diensten voor onderhoudprojecten

Net4s doet dit op basis van een ruime ervaring, unieke aanpak en groot klant commitment.

Doelgroep

Organisaties die complexe infrastructuren beheren en zorgen dat deze 24/7 operationeel inzetbaar zijn. Het betreft typisch het beheer van gemeentelijke arealen, netwerken voor NUTS voorzieningen, transport infrastructuren en terreinen met gebouwen- en industriële-complexen.  Lees verder…

Organisatorische uitdaging

Herkent u het volgende beeld?

 • Medewerkers zoeken de voor hun werk benodigde asset data op in twee of meer systemen en krijgen tegenstrijdige en/of onvolledige informatie. Gevolg daarvan is dat medewerkers eerst uit moet zoeken welke de juiste is en pas daarna weer verder kan met zijn werk.
 • Bij het koppelen van twee belangrijke systemen blijkt de data onvoldoende aan te sluiten waardoor de koppeling onvoldoende functioneert.
 • Ervaren medewerkers gaan met pensioen, waardoor waardevolle kenis over de assets de organisatie verlaat.

Dit zijn typische voorbeelden van situaties waarin onvoldoende datakwaliteit organisaties hindert om doelmatig te werken.  Tegelijkertijd eisen toezichthouders dat de asset data aan steeds strengere eisen voldoet. Lees verder…

Data kwaliteit issues

Data is in onze optiek van de juiste kwaliteit als de organisatie er op kan vertrouwen dat zij op het juiste moment over de juiste data met de juiste betrouwbaarheid kan beschikken. Het streven van Net4s is om dat niveau te realiseren met en voor organisaties. Een uitdaging daarbij is om te gaan met een breed scala aan issues rondom de datakwaliteit. Lees verder …

Data op orde krijgen en houden

De meerwaarde van Net4s ligt in de diensten die binnen de geschetste context organisaties ondersteunen in het definiëren van de gewenste situatie en het uitvoeren van de stappen om daar te komen. Daarover leest u meer in onze benadering.  De subpagina diensten specificeert de componenten van de Net4s dienstverlening. Het belang van het gezamenlijk optrekken met alle geledingen van de organisatie, en het betrekken van relevante complementaire expertise is beschreven in de subpagina samenwerken.

Uniek concept

Net4s hanteert in haar dienstverlening een uniek concept gebaseerd op ruime ervaring en innovatieve technologie, waaronder geografische informatiesystemen. Het Tricycli concept ondersteunt het op orde krijgen van de asset gerelateerde data. Parallel is aandacht voor het structureel op orde houden en gebruiken van deze data, terwijl ook voor toekomstige aanpassingen via projecten oog is. Lees verder …

Onderscheidend door focus

Net4s onderscheidt zich door een 100% focus op het op orde brengen en houden van de asset datakwaliteit. Daarover is ruime ervaring aanwezig en levert Net4s:

 • kennis van de processen binnen asset management,
 • kennis van de daartoe benodigde informatievoorziening,
 • projectmanagement skills,
 • inzicht in complementaire diensten van marktpartijen.

Zo is Net4s in staat de regie van datakwaliteitstrajecten op zich te nemen. Vanaf de eerste inventarisatie en bijbehorend advies tot en met een geborgde adequate asset informatievoorziening. Daarmee de (directie van de) organisatie ontzorgend.

Download

Deze flyer beschrijft de kernonderdelen van de Net4s benadering en dienstverlening…

Algemene flyer over Net4s dienstverlening

Flyer alg 2.1