Skip to main content

Duurzaamheid

Net4s wil een actieve bijdrage leveren om de impact te reduceren die we als bedrijf hebben op onze omgeving. Dat doen we met concrete afspraken:

  • We beperken het afdrukken van documenten tot het absoluut noodzakelijke minimum. We stimuleren ook onze klanten om zo min mogelijk afdrukken te maken en helpen om goede alternatieven in te richten. We factureren bijvoorbeeld digitaal en leveren documenten, rapporten en dergelijke digitaal aan onze klanten.
  • We beperken reisbewegingen waar mogelijk. Als we reizen doen we dat bij voorkeur met het openbaar vervoer zodat de CO2 uitstoot wordt beperkt. Werken op afstand is mede door de
  • Coronacrisis nog meer een reëel alternatief geworden. Naast de CO2 reductie wordt hiermee ook reistijd bespaard voor onze medewerkers en dat draagt bij tot een betere werk/privé balans.
  • Alle leaseauto’s zijn elektrisch aangedreven.
  • Duurzaam gebruik van middelen: alleen vervangen wanneer het echt noodzakelijk is
  • Verantwoord afvoeren van afval, ook bij onze klanten

Naast deze afspraken werkt Net4s samen met de Prosperity Community van Great Business voor het aanplanten van bossen door Eden Reforestation Projects. Zo wordt CO2 uitstoot gereduceerd, maar ook een bijdrage geleverd aan het welzijn van de lokale bevolking die de bomen aanplant en aan de lokale ecologie die verbetert door de aanplant van bomen. Onze kerstactie van 2022 heeft geleid tot het aanplanten van maarliefst totaal 3333 bomen in Madagascar, Indonesië en Haïti