Skip to main content

Ondersteuning Asset Lifecycle IMBOR objecten

Als overheidsorganisatie bent u vaak opdrachtgever voor projecten in de buitenruimte. In deze projecten worden nieuwe objecten zoals lichtmasten, riolering, speeltoestellen en dergelijke geplaatst, bestaande 
objecten verwijderd of aangepast. Wanneer het project zijn afronding nadert krijgt u revisietekeningen opgeleverd en moeten deze worden verwerkt in uw beheersystemen. Deze stap is cruciaal want vaak wordt
 deze data tientallen jaren gebruikt voor het doelmatig uitvoeren van alle beheertaken die uw organisatie heeft.
Bij veel organisaties komt het nodige handwerk kijken bij het verwerken van deze revisietekeningen. Ook bij aanvang van een project kan het arbeidsintensief zijn om alle gegevens van bestaande assets te delen
 met externe partijen, zodat deze beschikbaar zijn voor de voorbereidingen van een project.
Een complicatie bij de uitwisseling tussen overheid en aannemers is dat de overheid meestal in GIS-gebaseerde beheersystemen werkt, terwijl aannemers gebruik maken van CAD-systemen. Bij de uitwisseling van 
de assetdata gaan dan vaak veel eigenschappen verloren die in de beheerfase met veel extra moeite weer achterhaald moeten worden. 

Net4s heeft NLCS Ex&Import gebouwd om de uitwisseling van assetdata in de ketensamenwerking sterk te vereenvoudigen en daarbij informatieverlies te voorkomen. Met NLCS Export kunt u bestaande (en desgewenste geplande) assets exporteren naar NLCS inclusief alle IMBOR eigenschappen. 

Externe partijen zoals ingenieursbureaus en aannemers kunnen vervolgens met deze verrijkte tekening hun werkzaamheden uitvoeren en een revisietekening inclusief IMBOR attributen terug leveren die met NLCS Import in uw beheersysteem kan worden geïmporteerd. 

Er is dus geen handmatige vertaalslag meer nodig of handmatig aanvullen van attribuutgegevens die niet kunnen worden meegeleverd met de revisie.

Voor ingenieursbureaus en aannemers is de geleverde informatie als NLCS tekening te gebruiken, waarbij de attribuutgegevens bij elk object beschikbaar zijn, inclusief de IMBOR keuzelijsten. 

Wanneer deze organisaties gebruik maken van InfraCAD, zijn de attribuutgegevens direct te gebruiken en muteren. Net4s en Arkance Systems werken samen om deze functionaliteit voor dit doel te kunnen aanbieden