Skip to main content

Xchange4s KLIC-Export 

Xchange4s KLIC-Export maakt het mogelijk om uw netwerk data vanuit Esri ArcGIS platform aan te leveren aan het Kadaster KLIC-Wibon proces.

 • Ondersteuning voor publiceren richting kadaster van de verschillende disciplines (thema's) zoals bv elektra, signaal, water, warmte, telecom,  etc.
 • In onderling overleg bepalen welke objecten KLIC-relevant zijn incl. de attribuutvelden
 • Complete controle wat volgens wetgeving benodigd is en wat minimaal uitgewisseld dient te worden.
 • Mogelijkheid om verschillende buffers, afhankelijk van bv risico's, toe te passen bij Eis Voorzorg Maatregelen
 • Inzicht waar grondroerders KLIC oriëntatie-, graaf- en calamiteit- meldingen doen
 • Bij EV-maatregelen bijhouden van de afspraken met grondroerders zoals bv speciale vereisten.
 • Organiseren en koppelen van email communicatie met grondroerders aan de betreffende KLIC meldingen.
 • Analyse mogelijkheden, inzichtelijk hoeveel en waar welke KLIC meldingen worden gedaan etc. en met welke status zoals open, opgevolgd of afgerond etc.   

Praktische product informatie

 • Product is gericht op het aanleveren van de  netwerk data uit de Esri ArcGIS omgeving naar het Kadaster KLIC-Wibon proces.
 • Export via ArcGIS Pro 
 • Beheren van KLIC-aanvragen in het Esri ArcGIS platform 
 • Eenvoudige installatie
 • Licenties op named user basis  en op basis van  aantal aansluitingen van het netwerk.
 • Scherpe prijsstelling
 • Bewezen oplossing in nauwe samenwerking   marktpartijen